Susumu Hirasawa Berserk (Soundtrack)
Genre: Leftfield

Susumu Hirasawa - Berserk (Soundtrack)

Tiger Lab Vinyl

Release Date: 02/08/2019

Cat No: TLV06

Format: Vinyl

Tracklist

  • susumu hirasawa - behelit
  • susumu hirasawa - ghosts
  • susumu hirasawa - ball
  • susumu hirasawa - gats
  • susumu hirasawa - murder
  • susumu hirasawa - fear
  • susumu hirasawa - monster
  • susumu hirasawa - earth

Find more records like Berserk (Soundtrack) on Sound Shelter

Start Digging

More about Berserk (Soundtrack)

Tiger Lab Vinyl released Berserk (Soundtrack) on Fri Aug 02 2019. The 8 track Leftfield release features Susumu Hirasawa.

Tiger Lab Vinyl has released vinyl by Masamichi Amano, Marco Dambrosio, Susumu Hirasawa, Masahiro Ikumi, Yuji Yoshida, Motokazu Shinoda, Kaoru Wada, Kayo Konishi, and Yukio Kondo.

Share