Clareia (remixes)

Soul Jazz

Clareia (remixes)

Sabrina Malheiros

Far Out

  • 1. Clareia (Henry Wu Remix)
  • 2. Clareia (2000 Black Remix)
  • 3. Clareia (Ig Culture Remix)

More about this release

Far Out released Clareia (remixes) on 26 September 2017. The 3 track vinyl features Sabrina Malheiros, and Henry Wu. Remixes come from Henry Wu.

People who listen to this also listen to music by artists like Far Out Monster Disco Orchestra, Amaro Freitas, Marcos Valle, Ad Bourke, Philippe Baden Powell, The Far Out Monster Disco Orchestra, Ben Hauke, Emilio Santiago, Rotla, Os Catedraticos, Dokta Venom, Nicola Conte, DJ Dolores, Baiano and Os Novos Caetanos, Banda Black Rio, Eumir Deodato, Kirk Degiorgio, Dos Cafundos, Otis Trio, and Itibere Orquestra Familia.