Motokazu Shinoda Demon City Shinjuku (Soundtrack)
Genre: Leftfield

Motokazu Shinoda - Demon City Shinjuku (Soundtrack)

Tiger Lab Vinyl

Release Date: 10/02/2020

Cat No: TLV09

Format: Vinyl

Tracklist

 • motokazu shinoda - theme of kyoya
 • motokazu shinoda - theme of demon city
 • motokazu shinoda - main theme of demon city
 • motokazu shinoda - main theme of demon city
 • motokazu shinoda - theme of ashura / ashura
 • motokazu shinoda - theme of kyoya / main theme / ending sayaka
 • motokazu shinoda - theme of lar
 • motokazu shinoda - any other goblins
 • motokazu shinoda - music5 m 9a
 • motokazu shinoda - demon city shinjuku sfx suite
 • motokazu shinoda - music1 m1b (bonus track)
 • motokazu shinoda - music1 m1d (bonus track)
 • motokazu shinoda - music1 m2b (bonus track)
 • motokazu shinoda - music2 m2c (bonus track)
 • motokazu shinoda - music2 m2d (bonus track)
 • motokazu shinoda - music2 m2e (bonus track)
 • motokazu shinoda - music2 m2f (bonus track)
 • motokazu shinoda - music3 m6a (bonus track)
 • motokazu shinoda - music3 m6b (bonus track)
 • motokazu shinoda - music4 m7b (bonus track)
 • motokazu shinoda - music4 m7c (bonus track)
 • motokazu shinoda - music4 m8b (bonus track)
 • motokazu shinoda - music4 m8c (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m9b (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m9c (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m9d (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10a (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10b (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10c (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10d (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10e (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10f (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10g (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10h (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10i (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10j (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10k (bonus track)
 • motokazu shinoda - music5 m10l (bonus track)

Find more records like Demon City Shinjuku (Soundtrack) on Sound Shelter

Start Digging

More about Demon City Shinjuku (Soundtrack)

Tiger Lab Vinyl released Demon City Shinjuku (Soundtrack) on Mon Feb 10 2020. The 38 track Leftfield release features Motokazu Shinoda.

Tiger Lab Vinyl has released vinyl by Masamichi Amano, Marco Dambrosio, Susumu Hirasawa, Masahiro Ikumi, Yuji Yoshida, Motokazu Shinoda, Kaoru Wada, Kayo Konishi, and Yukio Kondo.

Share