Bamboo

Minoru Muraoka
Bamboo

Mr Bongo03 June 2019

MRBLP195LP


Featuring Artists

Minoru Muraoka

Tracklist

Take Five - Muraoka, Minoru

Mogamigawa Funauta - Muraoka, Minoru

The Positive & The Negative - Muraoka, Minoru

And I Love Her - Muraoka, Minoru

The House Of The Rising Sun - Muraoka, Minoru

Do You Know The Way To San Jose - Muraoka, Minoru

Soul Bamboo - Muraoka, Minoru

Call Me - Muraoka, Minoru

Scarborouge Fair - Muraoka, Minoru