Kaoru Wada 3x3 Eyes: Legend Of The Divine Demon (Soundtrack)
Genre: Leftfield

Kaoru Wada - 3x3 Eyes: Legend Of The Divine Demon (Soundtrack)

Tiger Lab Vinyl

Release Date: 07/02/2022

Cat No: TLV012

Format: Vinyl

Tracklist

 • kaoru wada - main theme
 • kaoru wada - in the himalayas
 • kaoru wada - a sunny place
 • kaoru wada - reunion: yakumo & pai
 • kaoru wada - awakening i
 • kaoru wada - demon carving
 • kaoru wada - love theme
 • kaoru wada - doll gone mad
 • kaoru wada - lady assault
 • kaoru wada - merciless truth: love theme
 • kaoru wada - awakening ii
 • kaoru wada - departure

Find more records like 3x3 Eyes: Legend Of The Divine Demon (Soundtrack) on Sound Shelter

Start Digging

More about 3x3 Eyes: Legend Of The Divine Demon (Soundtrack)

Tiger Lab Vinyl released 3x3 Eyes: Legend Of The Divine Demon (Soundtrack) on Mon Feb 07 2022. The 12 track Leftfield release features Kaoru Wada.

Tiger Lab Vinyl has released vinyl by Masamichi Amano, Marco Dambrosio, Susumu Hirasawa, Masahiro Ikumi, Yuji Yoshida, Motokazu Shinoda, Kaoru Wada, Kayo Konishi, and Yukio Kondo.

Share