Hiromasa Suzuki Rock Joint Biwa: Kumikyoku Fulukotofumi
Genre: Soul Jazz

Hiromasa Suzuki - Rock Joint Biwa: Kumikyoku Fulukotofumi

Cinedelic

Release Date: 22/11/2022

Cat No: CNPL810

Format: Vinyl

Tracklist

  • hiromasa suzuki - ame no iwayado
  • hiromasa suzuki - hayabusawake to medori no ohokimi
  • hiromasa suzuki - ashihara shikoo
  • hiromasa suzuki - uruwashito sanechi saneteba
  • hiromasa suzuki - kamuyamatoiwarehiko
  • hiromasa suzuki - hinokawa
  • hiromasa suzuki - ana ni yashie wo tome wo
  • hiromasa suzuki - watatsumi no irokonomiya
  • hiromasa suzuki - yamatoshi uruhashi

Find more records like Rock Joint Biwa: Kumikyoku Fulukotofumi on Sound Shelter

Start Digging

More about Rock Joint Biwa: Kumikyoku Fulukotofumi

Cinedelic released Rock Joint Biwa: Kumikyoku Fulukotofumi on Tue Nov 22 2022. The 9 track Soul Jazz release features Hiromasa Suzuki.

Cinedelic has released vinyl by Daniele Baldelli, Egisto Macchi, Piero Umiliani, Stelvio Cipriani, Junkfood, Enrico Gabrielli, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Gianfranco Reverberi, Bruno Nicolai, David Hoyt, Peymont Kimball, Fourth Sensation, Giacomo Dellorso, and Mario Molino.

Share