Emilio Santiago

Soul Jazz

Emilio Santiago

Emilio Santiago

Far Out

  • 1. Emilio Santiago - Bananeira
  • 2. Emilio Santiago - Quero Alegria
  • 3. Emilio Santiago - Porque Somos Iguais
  • 4. Emilio Santiago - Batendo A Porta
  • 5. Emilio Santiago - Depois
  • 6. Emilio Santiago - Brother
  • 7. Emilio Santiago - La Mulata
  • 8. Emilio Santiago - Nega Dina
  • 9. Emilio Santiago - Doa A Quem Doer
  • 10. Emilio Santiago - Sessao Das 10

More about this release

Far Out released Emilio Santiago on 24 July 2018. The 10 track vinyl features Emilio Santiago.

People who listen to this also listen to music by artists like Emilio Santiago, Hermeto Pascoal, Cry Babies, Os Catedraticos, Piri, Sean Khan, Azymuth, Banda Black Rio, Les Baxter, Dokta Venom, Amaro Freitas, Jose Mauro, Zoot Sims Quartet, Nicola Conte, Ana Mazzotti, Ivan Lins, Dila, Ivan Conti, Grupo Vice Versa, and Stefania Dipierro.