Desroi Pasiilgau
Genre: Techno

Desroi - Pasiilgau

Desroi

Release Date: 22/11/2016

Cat No: DESROI01

Format: Vinyl

Tracklist

  • apnykti
  • pasiilgau
  • sutemos
  • neapykanta

Find more records like Pasiilgau on Sound Shelter

Start Digging

More about Pasiilgau

Desroi released Pasiilgau on Tue Nov 22 2016. The 4 track Techno release features Desroi.

Desroi has released vinyl by Desroi.

Share