Rasif

Soul Jazz

Rasif

Amaro Freitas

Far Out

  • 1. Amaro Freitas - Dona Eni
  • 2. Amaro Freitas - Trupe
  • 3. Amaro Freitas - Paco
  • 4. Amaro Freitas - Rasif
  • 5. Amaro Freitas - Mantra
  • 6. Amaro Freitas - Aurora
  • 7. Amaro Freitas - Vitrais
  • 8. Amaro Freitas - Plenilunio
  • 9. Amaro Freitas - Afrocatu

More about this release

Far Out released Rasif on 24 October 2018. The 9 track vinyl features Amaro Freitas.

People who listen to this also listen to music by artists like Piri, Azymuth, The Far Out Monster Disco Orchestra, Manfredo Fest, Emilio Santiago, Milton Nascimento, Antonio Adolfo, Marcos Valle, Victor Assis Brasil, Rotla, Dokta Venom, Azambuja and Cia, Philippe Baden Powell, Ben Hauke, Grupo Vice Versa, Dos Cafundos, DJ Dolores, Nicola Conte, Edu Passeto, and Cry Babies.